Αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), αποτελούμενη από τον αντιπρόεδρο, κ. Ηλία Δημητρίου και τη γραμματέα κ. Γιαννούλα Κυριακίδου, πραγματοποίησε στις 13/2/18 συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρη Συλλούρη. Σκοπός της συνάντησης, ήταν η ενημέρωση του Προέδρου της Βουλής για τον «Κώδικα Χρηστής Διοίκησης Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για τις ΜΚΟ» τον οποίο έχει εκδώσει το ΠΣΣΕ ανταποκρινόμενο στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του εθελοντικού τομέα σε πρακτικές χρηστής διοίκησης. 

 

Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος του ΠΣΣΕ «η χρηστή διοίκηση και η διαφάνεια, η ορθή συμπεριφορά και η δεοντολογία αποτελούσαν πάντοτε διαχρονικούς στόχους για τον εθελοντισμό στο νησί μας.  Ο Κώδικας προτρέπει κάθε ΜΚΟ να έχει ως προτεραιότητα της, μεταξύ άλλων, την τήρηση της νομιμότητας, τη διαφάνεια, την αμεροληψία, την υπευθυνότητα, την ίση μεταχείριση και την αντικειμενικότητα.  Αυτές οι αρχές και πρακτικές πρέπει να καθοδηγούν και να εμπνέουν τις ΜΚΟ και πρωτίστως να εφαρμόζονται σε κάθε επίπεδο της διοίκησης τους, από τα στελέχη των συμβουλίων, το προσωπικό αλλά και τους εθελοντές.»

 

Ο πρόεδρος της Βουλής ευχαρίστησε την αντιπροσωπεία του ΠΣΣΕ για τη συνάντηση αναφέροντας ότι η Βουλή θα μελετήσει τρόπους στήριξης του κώδικα και περαιτέρω εφαρμογής του.

 

Ο κ. Δημητρίου ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Βουλής για τη συνεργασία και στήριξη των πρωτοβουλιών του εθελοντικού τομέα και ιδιαίτερα για τη διοργάνωση της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία φέτος θα διοργανωθεί στις 18 Απριλίου 2018 και θα έχει θέμα τη «Χρηστή Διοίκηση των ΜΚΟ και το νομικό πλαίσιο που τις επηρεάζει».   

Δείτε επίσης: