Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), διοργάνωσε σήμερα, στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία, συνάντηση για τις εθελοντικές οργανώσεις μέλη του, για ενημέρωση τους για τον Γενικό Κανονισμό για τη Προστασία Δεδομένων( ΓΚΠΔ) ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018. Στην παρουσίαση συμμετείχε μεγάλος αριθμός εκπροσώπων των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ.

 

Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Σταύρος Ολύμπιος, ευχαρίστησε την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κα Ειρήνη Λοΐζίδου Νικολαΐδου για την θετική ανταπόκριση της στην πρωτοβουλία αυτή του ΠΣΣΕ.

 

Η πρωτοβουλία αυτή του ΠΣΣΕ, με την ερμηνεία του νέου αυτού κανονισμού και τις ερωτήσεις των συμμετεχόντων συνέβαλε στην ουσιαστική ενημέρωση των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ για το νέο αυτό κανονισμό ο οποίος αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Δείτε επίσης: