Στα πλαίσια του μακροπρόθεσμου στόχου του ΠΣΣΕ για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και της λειτουργίας των οργανώσεων μελών του, ετοίμασε, σε μεγάλο βαθμό, όλα όσα απαιτούνται από το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015 (εγχειρίδια, διαδικασίες, έντυπα) και τα προσφέρει χωρίς κανένα κόστος σε όσες οργανώσεις μέλη του επιδείξουν σχετικό ενδιαφέρον. 

 

Το ISO 9001 έχει ως βασικό σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών και των λειτουργιών σε ένα οργανισμό.  Όσες οργανώσεις επιθυμούν να εφαρμόσουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας στην καθημερινή τους εργασία ή/και να εξασφαλίσουν  επίσημη πιστοποίηση από το πρότυπο, μπορούν να εξασφαλίσουν όλο το υλικό που ετοιμάστηκε από το ΠΣΣΕ.

 

Το ISO 9001, το οποίο προϋποθέτει το σχεδιασμό και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας, εφαρμόζεται σε αρκετούς οργανισμούς/εταιρείες και σε τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας για βελτίωση των υπηρεσιών και της λειτουργίας τους και της ικανοποίησης των εξυπηρετουμένων/πελατών τους.

 

Η ποιότητα στις μέρες μας εκτιμάται και απαιτείται από διάφορους φορείς και από τους εξυπηρετούμενους και επομένως είναι προς όφελος των οργανώσεων να εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

 

Εκτός από το υλικό που ετοίμασε το ΠΣΣΕ και το οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα της κάθε οργάνωσης, θα πραγματοποιούνται και σεμινάρια για να στηρίξουμε τα μέλη μας που επιθυμούν να  βελτιώσουν τα επίπεδα ποιότητας τους είτε θα προχωρήσουν στην αξιολόγηση/πιστοποίηση τους στη βάση του ISO ή όχι.

Δείτε επίσης: