Με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς αλλά και ευθύνης έχω την τιμή να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως πρόεδρος στη νέα Διοικούσα Επιτροπή του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, μετά την εκλογική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2018.

 

Ευχαριστώ από καρδιάς τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή μου σε αυτή την τιμητική θέση στην οποία θήτευσαν πολύ σημαντικά πρόσωπα τα οποία έδωσαν το δικό τους στίγμα στην πορεία του εθελοντισμού στην Κύπρο, και ιδιαίτερα τον κ. Σταύρο Ολύμπιο, τον οποίο διαδέχομαι μετά την 20χρονη θητεία του στη θέση του Προέδρου του ΠΣΣΕ και σας διαβεβαιώνω ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθώ στις προσδοκίες όλων.

 

Οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες ανάπτυξης του εθελοντικού τομέα είναι πολλές. Με τη συνεργασία όλων, θα πράξουμε τα καλύτερα για να διασφαλίσουμε ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τον εθελοντικό τομέα και να ενδυναμώσουμε περισσότερο τις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού που είναι ένα από τα πολυτιμότερα στοιχεία του πολιτισμού και της κοινωνίας μας.

 

Κοινό μας όραμα είναι σίγουρα η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας του εθελοντισμού της Κύπρου μας και η μεγιστοποίηση της συμβολής του στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων της κοινωνίας μας. Θα καταβάλουμε επίσης κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουμε τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ ώστε να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν το εξαιρετικά σημαντικό έργο που επιτελούν.

 

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ θα επικεντρωθεί στους γενικούς άξονες του προγράμματος δράσης του ΠΣΣΕ για το 2018-2019 όπως έχουν εγκριθεί στη Γενική Συνέλευση:

 • Περαιτέρω στήριξη και ενδυνάμωση του εθελοντικού τομέα και των ΜΚΟ
 • Ανάπτυξη ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις ΜΚΟ
 • Επισήμανση προβλημάτων και αναγκών στις ΜΚΟ
 • Συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Ενίσχυση του συστήματος διαφάνειας και χρηστής διοίκησης στις ΜΚΟ μέσω του Κώδικα χρηστής διοίκησης, συμπεριφοράς και δεοντολογίας
 • Βελτίωση των επιπέδων ποιότητας των οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ – μέσω του υλικού που ετοιμάστηκε στη βάση των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ποιότητας ISO 9001:2015
 • Ενίσχυση του διαλόγου με τα αρμόδια Υπουργεία και τους αξιωματούχους του κράτους
 • Επέκταση όλων των καθιερωμένων ετήσιων δραστηριοτήτων του ΠΣΣΕ 
 • Ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρει το ΠΣΣΕ στις οργανώσεις μέλη του
 • Συντονισμός των δραστηριοτήτων των οργανώσεων μελών
 • Εφαρμογή όλων των μνημονίων συνεργασίας που υπέγραψε το ΠΣΣΕ με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες
 • Περαιτέρω προώθηση του εθελοντισμού και ενίσχυση του Σώματος Εθελοντών

 

Για επίτευξη των πιο πάνω στόχων αλλά και για όποια νέα δράση θα χρειαστεί να αναπτυχθεί το ΠΣΣΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις οργανώσεις μέλη του αλλά και με όλους τους αρμόδιους κρατικούς και ημικρατικούς φορείς, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τον ιδιωτικό τομέα και όλους όσους μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του εθελοντισμού.

 

Το ΠΣΣΕ είναι ένα συλλογικό σώμα το οποίο λειτουργεί από το 1973. Το ΠΣΣΕ ήταν και θα είναι πάντοτε ανοιχτό σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για συνεργασία, εισηγήσεις και προτάσεις, για ενίσχυση του ρόλου και του έργου του. 

Δείτε επίσης: