Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) αναφέρει, μετά τη σύλληψη λόγω υπεξαίρεσης από άτομο το οποίο εργαζόταν στη ΜΚΟ Europa Donna Κύπρου, τα εξής:

 

Η ΜΚΟ Europa Donna Κύπρου είναι μέλος του ΠΣΣΕ και αναμφίβολα επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο στην κοινωνία. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η υπεξαίρεση ήρθε στην επιφάνεια μετά από εσωτερικό έλεγχο της οργάνωσης κάτι που δηλώνει την αξιοπιστία της οργάνωσης στη διαχείριση των οικονομικών της. Η υπεξαίρεση είναι μία μεμονωμένη περίπτωση γι’ αυτό και το ΠΣΣΕ εκφράζει τη συμπαράσταση του προς τη ΜΚΟ Europa Donna Κύπρου και τη συγχαίρει για τους αυστηρούς οικονομικούς ελέγχους που εφαρμόζει οι οποίοι έφεραν και το όλο θέμα στην επιφάνεια.

 

Με αφορμή το πιο πάνω συμβάν, επισημαίνουμε ότι οι ΜΚΟ επιτελούν ένα σημαντικό έργο στην κοινωνία και είναι βασικός εταίρος του κράτους στην προαγωγή της ευημερίας των πολιτών της κοινωνίας μας. Η χρηστή διοίκηση και η διαφάνεια στη λειτουργία των ΜΚΟ είναι προτεραιότητα του ΠΣΣΕ, γι΄ αυτό και έχει εκδώσει «Κώδικα Χρηστής Διοίκησης, Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας» για τις ΜΚΟ η εφαρμογή του οποίου εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία, το κύρος και την αναγνώρισή των ΜΚΟ από το κοινό και την πολιτεία και ενισχύουν τη διάθεσή τους για να συνδράμουν το έργο που επιτελούν.

 

Για το σκοπό αυτό συγχαίρουμε την ΜΚΟ Europa Donna Κύπρου αλλά και την κάθε οργάνωση που εφαρμόζει τις αρχές της χρηστής διοίκησης και εφαρμόζει αυστηρούς εσωτερικούς οικονομικούς ελέγχους.

 

Διοικούσα Επιτροπή
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Δείτε επίσης: