Σε μια προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της κοινωνικής προσφοράς του επιχειρηματικού κόσμου, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) προκήρυξε 4ο διαγωνισμό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού.  Μετά από σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης επιλέγηκαν, βάσει των κριτηρίων του διαγωνισμού, τρεις εταιρείες στις οποίες απονεμήθηκε τιμητική διάκριση, στην δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών στις 3 Δεκεμβρίου 2018. Η απονομή των τιμητικών πλακετών έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη και τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) κ. Ηλία Δημητρίου, στις εταιρείες:  

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ


Η  Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελείτο από εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Κυπριακού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και του ΠΣΣΕ.

  
 
  • ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
 
   
       
   
  • ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
   
       
   
  • ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
   
       
       

 

Δείτε επίσης: