Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) αναφέρει, μετά την καταγγελία που έχει δημοσιευθεί για τοπική οργάνωση, τα εξής:

 

Οι ΜΚΟ επιτελούν ένα σημαντικό έργο στην κοινωνία και είναι βασικός εταίρος του κράτους στην προαγωγή της ευημερίας των πολιτών. Η χρηστή διοίκηση και η διαφάνεια στη λειτουργία των ΜΚΟ είναι προτεραιότητα κάθε οργάνωσης αλλά και του ΠΣΣΕ, γι’ αυτό και έχει εκδώσει «Κώδικα Χρηστής Διοίκησης Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας» για τις ΜΚΟ, η εφαρμογή του οποίου εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία, το κύρος και την αναγνώριση των ΜΚΟ από το κοινό και την πολιτεία και ενισχύουν τη διάθεση τους για να συνδράμουν το έργο που επιτελούν.

 

Διαβεβαιώνουμε ότι το εθελοντικό κίνημα λειτουργεί με διαφάνεια και σίγουρα καταδικάζονται, εάν και εφόσον ισχύουν, οποιεσδήποτε ενέργειες πλήττουν τον εθελοντισμό.

Δείτε επίσης: