Προκήρυξη διαγωνισμού


5ος διαγωνισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού

 

Καλούνται οι εταιρείες δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που ανταποκρίνονται στους σκοπούς του διαγωνισμού, να υποβάλουν τη συμμετοχή τους. 

 

Σκοπός διαγωνισμού
Να αναδειχθούν οι εταιρείες και οι καλές πρακτικές/δράσεις που έχουν αναπτύξει με τη συνεργασία εθελοντικών, μη κυβερνητικών/μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία, ή/και στην επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ή/και στην παροχή στήριξης προς τις ΜΚΟ, κατά την περίοδο Μαΐου 2018 - Μαΐου 2019.

 

Περισσότερες πληροφορίες στους Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ [TERMS OF PARTICIPATION]


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΚΟ [NGO CONFIRMATION FORM]

 

 

Διακρίσεις 4ου Διαγωνισμού 
(Δείτε περισσότερες πληροφορίες του περσινού διαγωνισμού)

 

Δείτε επίσης: