Ο Πρόεδρος και η Γραμματέας του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) πραγματοποίησαν στις 26 Μαρτίου 2019, συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, για το θεσμό της Κοινοτικής Εργασίας Χωρίς Αμοιβή.

 

Στα πλαίσια της συνάντησης έγινε εποικοδομητική συζήτηση, για την περαιτέρω αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του θεσμού της Κοινοτικής Εργασίας Χωρίς Αμοιβή. 

 

Τόσο ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Ιωνάς Νικολάου, όσο και ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Ηλίας Δημητρίου, συμφώνησαν ότι ο επωφελής για όλους αυτός θεσμός χρειάζεται να αναβαθμιστεί για να μεγιστοποιηθεί το όφελος για την κοινωνία.

Δείτε επίσης: