Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα της Εθελοντικής Προσφοράς από το 1973, υπέγραψε στις 27 Μαρτίου 2019, Μνημόνιο Συνεργασίας με το CIIM - Cyprus International Institute of Management, το τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πολλές φιλανθρωπικές δράσεις. Σκοπός του Μνημονίου είναι η εγκαθίδρυση ενός πλαισίου συνεργασίας και η εφαρμογή ενός κοινού προγράμματος δράσης σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

 

Η συνεργασία η οποία προνοείται στο Μνημόνιο περιλαμβάνει κυρίως τη συνεργασία στην υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων, την αμοιβαία αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρογνωμοσύνης, τη συνεργασία για τη διεξαγωγή ερευνών, εκπόνηση μελετών ή αξιοποίηση και προώθηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, κ.α.

 

Το Μνημόνιο υπογράφηκε μεταξύ του Προέδρου του ΠΣΣΕ, κ. Ηλία Δημητρίου και του Διευθυντή του CIIM, Δρος Θεόδωρου Παναγιώτου.

 

 

 

 

 

Δείτε επίσης: