Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), χαιρετίζει την έναρξη της σημαντικότερης μεταρρύθμισης, που έγινε στον τομέα της υγείας, με την επίσημη εισαγωγή του ΓΕΣΥ από την 1/6/2019. Το ΠΣΣΕ στηρίζει αυτή την προσπάθεια γιατί συμβάλλει στην καλύτερη πρόσβαση των πολιτών, στο πολύτιμο αγαθό, την υγεία. Θεωρούμε ότι το ΓΕΣΥ είναι σχέδιο το οποίο μας αφορά όλους και αυτό θα βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας. Καλούμε όλους όπως συνδράμουν στην επιτυχία αυτής της μεγάλης προσπάθειας.

Δείτε επίσης: