Το Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης & Έρευνας του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού σε συνεργασία με το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού, πραγματοποίησαν στις 14/6/19 στη Λεμεσό, σεμινάριο με θέμα: «Απαιτήσεις Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), Ευθύνες των Οργανισμών». Το Σεμινάριο παρακολούθησαν Λειτουργοί των Εθελοντικών Οργανώσεων μελών του ΕΣΣΕ Λεμεσού.


Δείτε επίσης: