Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα της Εθελοντικής Προσφοράς από το 1973, υπέγραψε στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, Μνημόνιο Συνεργασίας με την Τσιμεντοποιία Βασιλικού, που ιδρύθηκε το 1963, με σκοπό την εγκαθίδρυση ενός πλαισίου συνεργασίας και την εφαρμογή ενός κοινού προγράμματος δράσης σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Η συνεργασία η οποία προνοείται στο Μνημόνιο περιλαμβάνει κυρίως την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού, την υποστήριξη του ΠΣΣΕ και των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, την προώθηση και ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων/αναγκών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε μεταξύ του Προέδρου του ΠΣΣΕ, κ. Ηλία Δημητρίου και εκπροσώπου της  Τσιμεντοποιίας Βασιλικού.

 

 

Δείτε επίσης: