Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα της Εθελοντικής Προσφοράς από το 1973, υπέγραψε στις 3 Οκτωβρίου 2019, Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, με σκοπό την ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας.

 

Η συνεργασία η οποία προνοείται στο Μνημόνιο περιλαμβάνει κυρίως την από κοινού οργάνωση, προώθηση και υλοποίηση δράσεων, εκδηλώσεων, εκστρατειών, κ.α. που σχετίζονται με τους νέους και τον εθελοντισμό, οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και εργαστηρίων σε θέματα/τομείς κοινού ενδιαφέροντος, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα, διεξαγωγή ερευνών ή αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, την αμοιβαία αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρογνωμοσύνης των μερών σε θέματα/τομείς κοινού ενδιαφέροντος και σε δράσεις που αναπτύσσουν τα μέρη και την κοινή ανάπτυξη συγκεκριμένων έργων και δραστηριοτήτων σε σχέση με τους νέους και τον εθελοντισμό.

 

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου, ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Ηλίας Δημητρίου, δήλωσε ότι:
«Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ενισχύει και ενδυναμώνει την ήδη υπάρχουσα συνεργασία του ΠΣΣΕ με τον ΟΝΕΚ, για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη των αρχών και των αξιών του εθελοντισμού ανάμεσα στη νεολαία μας. Οι νέοι, αποτελούν αναμφισβήτητα το μέλλον του τόπου μας και οφείλουμε να δημιουργήσουμε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να έχουν πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνία και για να γίνει καθημερινό τους βίωμα ο εθελοντισμός, ως μέσο για την περαιτέρω πρόοδο και την ευημερία του τόπου».

 

Το Μνημόνιο υπογράφηκε μεταξύ του Προέδρου του ΠΣΣΕ, κ. Ηλία Δημητρίου και του Προέδρου του ΟΝΕΚ, κ. Παναγιώτη Σεντώνα.

Δείτε επίσης: