Το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων (ΣΣΒΓ) εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και τον έντονο προβληματισμό του για την απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, να μην συμπεριλάβει τη Βουλή των Γερόντων που λειτουργεί από το 1999, στο νέο θεσμό της Παράλληλης Βουλής που έχει γνωστοποιήσει ο Πρόεδρος της Βουλής ότι θα δημιουργήσει.

 

Με επιστολή του προς τον κ. Συλλούρη στις 24/9/19, το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων έχει παραθέσει τις πιο κάτω θέσεις:

 

 1. Η Βουλή των Γερόντων είναι ο πρώτος θεσμός που δημιουργήθηκε το 1999 για να συμβάλει στους στόχους που έθεσε ο ΟΗΕ το ίδιο έτος, με τον καθορισμό Διεθνούς Έτους Ηλικιωμένων και έδωσε το έναυσμα για τη δημιουργία των υπόλοιπων ειδικών Συνόδων/Βουλών που δημιουργήθηκαν στην πορεία στην Κύπρο, για τα παιδιά, την κοινωνία των πολιτών και πρόσφατα των νέων.

   

  Η Βουλή των Γερόντων έτυχε μέχρι σήμερα αναγνώρισης από όλους τους θεσμούς και αξιωματούχους της πολιτείας για το σημαντικό έργο που επιτελεί.

   

 2. Με έκπληξη το ΣΣΒΓ έχει ενημερωθεί από άλλα οργανωμένα σύνολα ότι ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν έχει συμπεριλάβει τη Βουλή των Γερόντων στο νέο θεσμό της Παράλληλης Βουλής, ενώ έχει διατηρήσει την Κυπριακή Παιδοβουλή η οποία συστάθηκε μετά την Βουλή των Γερόντων αλλά και την Βουλή των Νέων με μόνο 3 έτη λειτουργίας στο ιστορικό της.

   

 3. Είναι άξιον απορίας ο σκοπός των εν λόγω ενεργειών δεδομένου ότι:

 

 • Η ένταξη της Κυπριακής Παιδοβουλής και της Βουλής των Νέων στο θεσμό της Παράλληλης Βουλής, διατηρεί τη λογική της συνένωσης και έκφρασης της συμμετοχικής δημοκρατίας από οργανωμένα σύνολα με βάση την ηλικία (παιδιά και νέους αντίστοιχα), ενώ έχει τερματιστεί, με τη μη συμπερίληψη της Βουλής των Γερόντων στην Παράλληλη Βουλή, η συμμετοχή 56 ηλικιωμένων, εκπροσώπων διάφορων οργανωμένων συνόλων. 

 

 • Η μη ένταξη της Βουλής των Γερόντων, αποτελεί κατά την άποψη μας δυσμενή διάκριση και λειτουργεί σε βάρος της τρίτης ηλικίας, της γηράσκουσας μεγάλης ομάδας της κοινωνίας μας, που μέχρι σήμερα τα αιτήματα και τα προβλήματα τους εκφράζονταν συλλογικά και μεθοδικά, μέσα από τον καθιερωμένο, από το 1999 θεσμό της Βουλής των Γερόντων.

 

 • Η άποψη που εκφράστηκε σε συνάντηση του ΣΣΒΓ με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ότι τα θέματα που απασχολούν τη Βουλή των Γερόντων μπορούν να παραπέμπονταιστις άλλες υπό δημιουργία Βουλές και ότι για αυτό το λόγο δεν έχει ενταχθεί η Βουλή των Γερόντων στην Παράλληλη Βουλή, δεν μας βρίσκει σύμφωνους, γιατί με την ίδια λογική θα έπρεπε να τύχουν χειρισμού και η Παιδοβουλή και η Βουλή των Νέων, τα θέματα των οποίων θα μπορούσαν επίσης να ενταχθούν στο μεγάλο εύρος των θεματικών των υπό δημιουργία Βουλών/Επιτροπών (π.χ. εκπαίδευση, πολιτισμός, αθλητισμός, περιβάλλον, κ.ά.).

   

 • Εάν η πρόθεση είναι να δίνεται η ευκαιρία προώθησης των θεμάτων της τρίτης ηλικίας στην υπό δημιουργία Επιτροπή Θεμάτων Πρεσβυτέρων Πολιτών ή άλλες, τότε αυτό τερματίζει και όλα τα οφέλη που προκύπτουν από τη φιλοσοφία του θεσμού της Βουλής των Γερόντων, για παράδειγμα:
 •  

  • Τη συνένωση δυνάμεων από τόσα πολλά και διαφορετικά οργανωμένα σύνολα, διαφορετικού σκοπού και πολιτικών πεποιθήσεων, για ενίσχυση μεταξύ άλλων και του πλουραλισμού
  • Την επίτευξη του κοινού στόχου για ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής και της συμμετοχικής δημοκρατίας ανάμεσα στα άτομα της τρίτης ηλικίας
  • Την αναγνώριση και αξιοποίηση της προσφοράς και της συσσωρευμένης εμπειρίας τους
  • Την συλλογική προώθηση των θεμάτων της τρίτης ηλικίας μέσω ενός βήματος και πλαισίου όπως είναι η Βουλή των Γερόντων.

 

Σίγουρα τα πιο πάνω, δεν είναι κατά την άποψη μας εφικτό να επιτευχθούν, με τη διάσπαση αυτής της τεράστιας παραγωγικής δύναμης (των ηλικιωμένων) και των πολλών και διαφορετικών οργανωμένων συνόλων που τους εκπροσωπούν, στις διάφορες υπό δημιουργία Επιτροπές και Βουλές, εάν τελικά αυτή είναι η πρόθεση του Προέδρου της Βουλής, με την μη ένταξη της Βουλής των Γερόντων στην Παράλληλη Βουλή.

 

Καταληκτικά αναφέρουμε ότι η απαξίωση της Βουλής των Γερόντων από ανώτατο αξιωματούχο του κράτους, υποβαθμίζει τη διαχρονική πορεία και το έργο του θεσμού της Βουλής των Γερόντων.

Δείτε επίσης: