Στην ανανέωση του μεταξύ τους Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν στις 14 Ιανουαρίου 2020 το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) και η νέα Επίτροπος Περιβάλλοντος Κλέλια Βασιλείου.

 

Σκοπός του Μνημονίου, το οποίο είχε υπογραφεί για πρώτη φορά το 2017, είναι η εφαρμογή ενός κοινού προγράμματος δράσης σε περιβαλλοντικά θέματα με τη συμβολή του εθελοντικού τομέα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η συνεργασία η οποία προνοείται στο Μνημόνιο περιλαμβάνει κυρίως τομείς και δράσεις για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση και διαφώτιση σε περιβαλλοντικά θέματα.

 

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η ανάγκη συνέχισης της εκστρατείας «Εθελοντισμός για πράσινες κοινότητες», στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται διαδοχικά σε διάφορες κοινότητες σε όλες τις επαρχίες, ενημερωτικές συναντήσεις για θέματα σχετικά με το περιβάλλον, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε κοινότητας/περιοχής. Η εκστρατεία υλοποιείται με επιτυχία από το ΠΣΣΕ, τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού και την Επίτροπο Περιβάλλοντος.

 

Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, Ηλίας Δημητρίου, ο οποίος υπέγραψε εκ μέρους του Συμβουλίου το Μνημόνιο, δήλωσε ότι:
«Η ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας με τη νέα Επίτροπο Περιβάλλοντος, αναμένεται να ενισχύσει και να ενδυναμώσει την ήδη υπάρχουσα συνεργασία του ΠΣΣΕ με το Γραφείο της Επιτρόπου. Το ΠΣΣΕ αναγνωρίζει ότι ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος είναι πρωτίστης σημασίας και ως εκ τούτου η συνεργασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελεί για όλους ένα από τους κύριους τομείς ενεργοποίησης τους με διάφορες δράσεις και ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης καθώς είναι άμεσα συνυφασμένο με το μέλλον μας και την ποιότητα ζωής μας. Η δέσμευση του ΠΣΣΕ σε θέματος περιβάλλοντος εκφράζεται εξάλλου και με την εφαρμογή Πολιτικής του για το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την οποία υλοποιεί ενέργειες σε λειτουργικό επίπεδο και σε επίπεδο δραστηριοτήτων και εθελοντών».

Δείτε επίσης: