Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων και των οδηγιών των αρμόδιων αρχών για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

 

1. Τα γραφεία του ΠΣΣΕ συνεχίζουν τη λειτουργία τους  
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 7:30-15:00

2. Περιορίζονται οι επισκέψεις στα γραφεία του ΠΣΣΕ

3. Η επικοινωνία γίνεται μέσω:
Email: info@volunteerism-cc.org.cy
Τηλεφώνου: 22514786
Αλληλογραφία μέσω ταχυδρομείου

 

Το ΠΣΣΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες προσαρμογές.

Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του:
www.volunteerism-cc.org.cy

Δείτε επίσης: