Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε σχέση με την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) στην Κύπρο και έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες για την υποστήριξη των μελών του:

 

  • Υπηρεσία Ενημέρωσης

Το ΠΣΣΕ παρακολουθεί στενά σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις και αποστέλλει ηλεκτρονική ενημέρωση στα μέλη του για τα θέματα τα οποία τις αφορούν.

  • Χαρτογράφηση της κατάστασης στις οργανώσεις μέλη του

Το ΠΣΣΕ έχει διενεργήσει Χαρτογράφηση της κατάστασης στις οργανώσεις μέλη του για αυτή την περίοδο. Στη συνέχεια έχει επεξεργαστεί τα αποτελέσματα για καλύτερη αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν σε σχέση με τον κορωνοϊό /COVID-19.

  • Εγκύκλιος προς τις οργανώσεις μέλη 

Το ΠΣΣΕ έχει αποστείλει εγκύκλιο προς τα μέλη του ενημερώνοντας τις, μεταξύ άλλων, για τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης. 

 

 

Δείτε επίσης: