Διάφοροι φορείς υλοποιούν ιστοσεμινάρια σε θέματα ΜΚΟ και Εθελοντών και άλλα χρήσιμα θέματα. Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας και άλλα τέτοια σεμινάρια που συμβάλλουν στην κατάρτιση, ώστε να καταχωρηθούν εδώ. 

 

Τοπικό επίπεδο

  • Ηλεκτρονικό Σεμινάριο COVID-19: Επιστροφή στην Εργασία (ΚΔΟΘ 14/2020) - Διοργανωτές: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και το Ερευνητικό Κέντρο CERIDES του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου - Πληροφορίες - Ηλεκτρονικό σεμινάριο
  • CIIM Monday’s Free Webinars

Διεθνές επίπεδο

 

Οπτικογραφημένα ιστοσεμινάρια:

Δείτε επίσης: