Μπορούμε να φέρουμε τη διοίκηση, το ανθρώπινο δυναμικό, τους εθελοντές ή/και τους εξυπηρετούμενους μας κοντά σε αυτή την δύσκολο περίοδο, αξιοποιώντας την τεχνολογία.

 

Όποια εφαρμογή αποφασιστεί να αξιοποιηθεί θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων(ΓΚΠΔ), η ιδιωτικότητα και η εμπιστευτικότητα.

 

Χρήσιμα εργαλεία: 

 

 

Δείτε επίσης: