ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΠΣΣΕ συνεχίζει να είναι δίπλα στα μέλη του 

στην επόμενη φάση κατά του κορωνοϊού


Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), από την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), έθεσε ως προτεραιότητα του τη στήριξη των οργανώσεων μελών του και των ευπαθών ομάδων της κοινωνίας, αναλαμβάνοντας τις πιο κάτω ενέργειες:

1. Χαρτογράφηση της κατάστασης στις εθελοντικές οργανώσεις μέλη του:

Το ΠΣΣΕ διενήργησε χαρτογράφηση αναγκών και στη συνέχεια:

1.1. Ενημέρωσε τα μέλη του με εγκύκλιο για τα βασικά συμπεράσματα της χαρτογράφησης, ανοίγοντας ταυτόχρονα ένα κανάλι επικοινωνίας με συνεχή ροή πληροφοριών για καλύτερη αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν σε σχέση με τον κορωνοϊό.

 

1.2. Γνωστοποίησε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που παρατηρήθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) και στο Υπουργείο Υγείας και είχε επαφές και με άλλες αρμόδιες αρχές.

 

2. Λειτουργία Γραμμής Στήριξης και Διασύνδεσης του ΠΣΣΕ 22000001 η οποία παρέχει κοινωνική ενδυνάμωση μέσα από την στήριξη, την πληροφόρηση και την διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες.

3. Παρακολούθηση των εξελίξεων και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους

Το ΠΣΣΕ έθεσε ως προτεραιότητα την στενή παρακολούθηση των εξελίξεων και των αναγκών, ώστε να συμβάλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας αλλά και στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ. Με την παρέμβαση του ΠΣΣΕ έχουν διευθετηθεί διάφορα ζητήματα που απασχολούν τις ΜΚΟ και θα συνεχίσει τις επαφές με τα αρμόδια Υπουργεία και τις αρχές ώστε οι ΜΚΟ να έχουν όλα τα απαραίτητα μέσα και τη στήριξη για να συνεχίσουν το δύσκολο έργο που επιτελούν.
H προσπάθεια τώρα είναι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα βιωσιμότητας στις ΜΚΟ, αφού η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι οργανώσεις χρήζει άμεσης αντιμετώπισης με μέτρα στήριξης.

4. Δημιουργία ειδικής σελίδας COVID-19 στην ιστοσελίδα του, στην οποία αναρτούνται εργαλεία, οδηγοί και πληροφορίες και συνεχής αναβάθμιση της και λειτουργία, σε καθημερινή βάση, Υπηρεσίας Ενημέρωσης προς τις οργανώσεις για θέματα που τις αφορούν.

5. Στήριξη των εθελοντών και των επαγγελματιών της πρώτης γραμμής
Το ΠΣΣΕ στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει τους επαγγελματίες της πρώτης γραμμής με εργαλεία διαχείρισης, ενίσχυσης, επικοινωνίας και συντονισμού. Εσωτερικός Οδηγός Διασύνδεσης με άλλες υπηρεσίες που έχει ετοιμαστεί από το ΠΣΣΕ συμβάλλει στη γρήγορη και αποτελεσματική διασύνδεση όσων επικοινωνούν με το ΠΣΣΕ και χρειάζονται πληροφορίες ή/και παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες. Με τη βοήθεια επαγγελματιών εθελοντών δημιουργήθηκαν Οδηγοί Χρήσης εφαρμογών επικοινωνίας για διευκόλυνση της επικοινωνίας εξ’ αποστάσεως.

6. Προσφορά ιστοσεμιναρίων για ενδυνάμωση των επαγγελματιών και των εθελοντών.

7. Διάθεση αριθμού προστατευτικών μασκών σε οργανώσεις μέλη του.

Το ΠΣΣΕ συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στα μέλη του στο επόμενο βήμα της σταδιακής επανόδου μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Oι εθελοντές έχουν για ακόμη μία φορά αποδείξει ότι ο εθελοντισμός μπορεί, ως βασικός εταίρος του κράτους και συμπαραστάτης των ευπαθών ομάδων, να συμβάλει και σε αυτόν τον αγώνα και σε αυτή την κρίση.

Ηλίας Δημητρίου
Πρόεδρος


Δείτε επίσης: