Δράσεις ευχαριστιών και διακρίσεων για εταιρείες που υποστήριξαν τις MKO την περίοδο της πανδημίας COVID-19

 Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, θα αναπτύξει δράσεις για αναγνώριση του έργου των εταιρειών που υποστήριξαν τις MKO (μέλη του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ) την περίοδο της πανδημίας COVID-19. 

Για το σκοπό αυτό καλούμε τις παγκύπριες οργανώσεις να δηλώσουν εταιρείες που τις υποστήριξαν κατά την πανδημία και να συμβάλουν στην ανάδειξη του ρόλου του επιχειρηματικού κόσμου σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διανύουμε λόγω του COVID-19.   (Για τις τοπικές οργανώσεις θα εφαρμοστεί ανάλογη διαδικασία μέσω των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) με άλλες οδηγίες).

Δράσεις που θα υλοποιηθούν - (Απονομή ευχαριστιών και διακρίσεων)
1. Συμμετοχή εταιρειών σε παγκύπρια εκδήλωση έκφρασης ευχαριστιών:
Όλες οι εταιρείες που θα προταθούν θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε παγκύπρια εκδήλωση του ΠΣΣΕ, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, για να τους απονεμηθούν ευχαριστίες για τη συμβολή τους κατά την περίοδο της πανδημίας.  

2. Απονομή τιμητικής διάκρισης σε αριθμό εταιρειών:
Επιτροπή Αξιολόγησης του ΠΣΣΕ θα αξιολογήσει τα στοιχεία των εταιρειών που θα υποβληθούν, για να επιλέξει αριθμό εταιρειών που θα τους απονεμηθεί και τιμητική διάκριση, στο Προεδρικό Μέγαρο στην εκδήλωση της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών που συνήθως γίνεται κάθε Δεκέμβριο, εάν και εφόσον γίνει, αναλόγως των συνθηκών.

Συμπλήρωση και Yποβολή εντύπων συμμετοχής- Η κάθε παγκύπρια οργάνωση:

1. Συμπληρώνει το ηλεκτρονικό «Έντυπο Δήλωσης Εταιρειών» -Δράσεις ευχαριστιών/διακρίσεων για το COVID-19 που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ. 
Σημείωση:  Για κάθε εταιρεία συμπληρώνεται/υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο.

Υποβολή: Υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας του ΠΣΣΕ. 

2. Συμπληρώνει το Έντυπο Συγκατάθεσης Εταιρείας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ για να εξασφαλιστεί η συγκατάθεση της εταιρείας, ΠΡΙΝ την υποβολή του Εντύπου Δήλωσης.  (Είναι προϋπόθεση να έχετε εξασφαλίσει συγκατάθεση πριν την υποβολή του εντύπου)

Υποβολή:  Αποστέλλεται στο email του ΠΣΣΕ.

Ιστοσελίδα ΠΣΣΕ:  info@volunteerism-cc.org.cy

Προθεσμία υποβολής εντύπων συμμετοχής: μέχρι 5 Οκτωβρίου 2020 – Ώρα: 12 το μεσημέρι.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

 

Δείτε επίσης: