Το Πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ, Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας (ΚΕΑΕ) του ΠΣΣΕ σε συνεργασία με το ΕΣΣΕ Λευκωσίας πραγματοποίησε σεμινάριο, διάρκειας 12 ωρών, στις 19/10/20 και 12/11/20 με θέμα:
«Ο επαγγελματισμός ως απαραίτητο εργαλείο στην ομαλή λειτουργία μιας ΜΚΟ για την επίτευξη των στόχων της»

Δείτε επίσης: