Παράδοση "Πακέτων Ενσυναίσθησης" για παιδιά ή εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε περιορισμό λόγω κρούσματος ή επαφής με κρούσμα Covid-19 (Για παιδιά ή εκπαιδευτικούς που παραμένουν σπίτι για πάνω από δυο βδομάδες) από το Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως στη Λευκωσία. 

 

 

Δείτε επίσης: