Το Κέντρο Επιμόρφωσης - Ανάπτυξης & Έρευνας του ΠΣΣΕ έχει πραγματοποιήσει τα πιο κάτω σεμινάρια κατάρτισης από το 2001 μέχρι σήμερα. 


ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
 • ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
 • ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΕΝΤΑΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
 • Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 • ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΩΣΤΑ ΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ
 • ΦΟΒΟΙ ΚΑΙ ΦΟΒΙΕΣ ΄ΑΛΛΑΓΗ-ΑΠΩΛΕΙΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ΄
 • ΑΥΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

 • Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
 • ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 • ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΚΟ
 • ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΜΚΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΚΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 9001:2015
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ:  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ISO 9001:2015
 • ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
 • ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΚΟ
 • ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΜΚΟ [FUNDRAISING]]
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
 • Η  ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΣ
 • Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &  ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
 • ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Της ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 • ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ THΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ/ΜΚΟ
 • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 • ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
 • ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕ τους ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ- ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ- ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ
 • Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΚΑΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ:ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥΣ
 • Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
 • ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ  ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΙΚΑΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ-ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
 • ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  - ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 • ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ-ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΥΤΟΥ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ-ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ
 • ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 • ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ/ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 • ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI
 • ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ
 • ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

 • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR), ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 • ΑΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
 • ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΠΑΠ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ   ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙΤΕ
 • ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΜΚΟ

 


Δείτε επίσης: