Το Σώμα Εθελοντών, το οποίο λειτουργεί βάσει του Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμου, γίνεται δέκτης παραπόνων από πολίτες, οι οποίοι ανησυχούν για την ανεξέλικτη, όπως χαρακτηρίζουν, δράση διαφόρων ομάδων προσφοράς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, χωρίς κανένα έλεγχο.

 

Για το σκοπό αυτό το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) καλεί το κοινό να είναι προσεκτικό στη βοήθεια που προσφέρει σε οργανωμένα σύνολα και ομάδες. Είναι χρέος όλων μας να πατάξουμε τη διενέργεια οποιασδήποτε μορφής παράνομων εράνων γιατί τραυματίζει τους πραγματικούς εθελοντές και τις εθελοντικές οργανώσεις που λειτουργούν νομότυπα και οι ενέργειες και δράσεις τους, συνάδουν με τη νομοθεσία. 

 

Με την ευκαιρία διευκρινίζουμε ότι το Σώμα Εθελοντών το οποίο λειτουργεί σε κάθε επαρχία από τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) και συντονίζεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, συνεχίζει την πολυεπίπεδη δράση του για την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας αλλά και τη διαχείριση και το συντονισμό των εθελοντών.

Δείτε επίσης: