ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέματα:

1. Ανησυχητική η ανεξέλεγκτη δράση ομάδων που καλούν τους πολίτες να προσφέρουν βοήθεια για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων
2. Ανάγκη συντονισμού


Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού εκφράζει για ακόμη μια φορά την ανησυχία του για την ανεξέλεγκτη δράση ομάδων που καλούν τους πολίτες να προσφέρουν βοήθεια για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων.

 

Υπάρχει νομοθεσία που ρυθμίζει τη συλλογή βοήθειας (Ο Περί Διενέργειας Εράνων Νόμος) όταν πρόκειται για εισφορές βοήθειας.

  • Συγκεκριμένα η συλλογή χρημάτων εμπίπτει στο νόμο και ο φορέας που διενεργεί τον έρανο χρειάζεται να διασφαλίζει σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή.
  • Το ίδιο συμβαίνει και με τη συλλογή περιουσιακών στοιχείων που δεν είναι χρήματα (όπως είδη πρώτης ανάγκης, ξηρά τροφή, έπιπλα, κτλ) ακόμη και εάν είναι μεταχειρισμένα.

Το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση είναι οι πολίτες να ζητούν την άδεια εράνου ή/και να ελέγχουν την νομιμότητα του εράνου (συλλογής εισφορών) από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο αναρτά όλους τους εράνους που έχουν έγκριση.

 

Υπάρχει και νομοθεσία που ρυθμίζει την εγγραφή των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ (Ο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος). Είναι νόμιμα εγγεγραμμένες όλες οι ομάδες που δραστηριοποιούνται ώστε να ελέγχεται η δράση τους από την αρμόδια αρχή;

 

Επιπλέον, διαπιστώνεται έντονα και η ανάγκη συντονισμού. Ακόμη και να είναι νόμιμη η δράση των οργανωμένων συνόλων, είτε με την εγγραφή τους ως νομική οντότητα, είτε με την εξασφάλιση άδειας εράνου, δεν θα ήταν πιο αποτελεσματικό εάν ξεκαθάριζαν οι ρόλοι και η εξειδίκευση του κάθε φορέα; Πόσες διαφορετικές οντότητες να συλλέγουν για παράδειγμα είδη πρώτης ανάγκης για τις ευάλωτες ομάδες; Με ποια κριτήρια λειτουργούν για την παροχή βοήθειας; Λαμβάνουν όση βοήθεια χρειάζονται οι ευάλωτες ομάδες; Μήπως υπάρχουν περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται ενώ άλλες δεν λαμβάνουν καμία βοήθεια;

 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) θεωρεί ότι είναι χρέος όλων μας να πατάξουμε τη διενέργεια οποιασδήποτε μορφής παράνομων εράνων γιατί τραυματίζει τους πραγματικούς εθελοντές και τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ που λειτουργούν νομότυπα και οι ενέργειες και δράσεις τους, συνάδουν με τη νομοθεσία. Είναι χρέος μας και να συντονίσουμε όλες τις προσπάθειες συλλογής και διάθεσης βοήθειας, ειδικά αυτές που διενεργούνται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αλλά και άλλες δράσεις που αναπτύσσονται αθόρυβα σε διάφορους χώρους.

 

Γι’ αυτό και αποκτά μεγαλύτερη αξία και σημασία η ύπαρξη των συντονιστικών σωμάτων εθελοντισμού που το ίδιο το κράτος έχει θεσμοθετήσει με νομοθεσία και εδώ αναφερόμαστε στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) και στα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) που λειτουργούν βάσει του Νόμου (τον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο 61(Ι)2006). Αυτά τα σώματα ασκούν το συντονιστικό τους ρόλο από τη σύσταση τους τις δεκαετίες του 60 και του 70. Δυστυχώς όμως σήμερα παρατηρούνται διάφορα φαινόμενα και δημιουργούνται αχρείαστα νέα σημεία επαφής εθελοντισμού, εκτός των ΜΚΟ, για τους πολίτες κατακερματίζοντας τις δυνάμεις και τους πόρους.

 

Καλούμε τους αρμόδιους να προβούν στα αναγκαία μέτρα για να υπάρχει νομιμότητα.


Ηλίας Δημητρίου
Πρόεδρος
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Δείτε επίσης: