Το Δίκτυο Μεταφοράς Καλής Πρακτικής «Πόλεις Εθελοντισμού» χρησιμοποιεί τον εθελοντισμό για να προσεγγίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια στο επίπεδο της κοινότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία μεταξύ των γενεών, όπου διαφορετικές ηλικιακές ομάδες τόσο εθελοντών όσο και ατόμων που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα, εργάζονται για μια βιώσιμη εξέλιξη της ποιότητας ζωής στην τοπική κοινωνία. Το Δίκτυο στοχεύει στη θεσμοθέτηση της εθελοντικής δραστηριότητας, σε μια συμμετοχική προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, όπου οι εθελοντές αποφασίζουν, οργανώνουν και εφαρμόζουν εθελοντικές δράσεις.

 

Το Δίκτυο αφορά τη μεταφορά της Καλής Πρακτικής του Δήμου Αθηένου για τον εθελοντισμό, για την οποία έχει βραβευτεί πανευρωπαϊκά από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT, σε άλλες πόλεις της Ευρώπης. Ο Δήμος Αθηένου ηγείται του Δικτύου, το οποίο αποτελείται από άλλες 7 πόλεις, τις Kildare County Council στην Ιρλανδία, Altea στην Ισπανία, Altena στη Γερμανία, Arcos de Valdevez στην Πορτογαλία, Capizzi στην Ιταλία, Pregrada στην Κροατία και Radlin στην Πολωνία.

 

Οι εργασίες του Δικτύου χωρίζονται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, διάρκειας 6 μηνών (4 Απριλίου 2017 - 4 Οκτωβρίου 2018), πραγματοποιήθηκε από Επικεφαλής Ειδική Εμπειρογνώμονα, σε συνεργασία με τους εταίρους, η μελέτη μεταφερσιμότητας της Καλής Πρακτικής και εδραιώθηκαν το Δίκτυο και οι Τοπικές Ομάδες Εργασίας. Η δεύτερη φάση, με διάρκεια δυόμιση ετών (4 Δεκεμβρίου 2019 - 4 Ιουνίου 2021) έχει στόχο τη μεταφορά της Καλής Πρακτικής στις πόλεις-εταίρους και στην επικοινωνία-διάχυση των αποτελεσμάτων.

 

Δείτε επίσης: