Το Πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ, Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας (ΚΕΑΕ) του ΠΣΣΕ, πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο, διάρκειας 2 ωρών στις 20/4/21 με θέμα: «Παρουσίαση μοντέλου παρέμβασης για την Πρόληψη, Αντιμετώπιση και Διαχείριση Περιστατικών Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Εργασία», το οποίο διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Ισότητας «Υπατία» και συμμετείχαν οι οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ.

Δείτε επίσης: