ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: μέχρι 4 Αυγούστου 2021


Tο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) προκηρύσσει τον    6ο διαγωνισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και εθελοντισμού και καλεί εταιρείες δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που ανταποκρίνονται στους σκοπούς του διαγωνισμού, να υποβάλουν τη συμμετοχή τους.  

 

Σκοπός διαγωνισμού
Να αναδειχθούν οι εταιρείες και οι καλές πρακτικές/δράσεις που έχουν αναπτύξει στους τομείς της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, του εθελοντισμού και της φιλανθρωπίας κατά το 2020 και το πρώτο εξάμηνο του 2021οι οποίες συμβάλλουν στη:

  • βελτίωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία, 
  • ή/και στην επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ
  • ή/και στη συνεργασία και στην παροχή στήριξης προς τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν και ειδικές δράσεις που έχουν αναπτυχθεί την περίοδο της πανδημίας COVID-19, οι οποίες έχουν βοηθήσει την κοινωνία.  

 

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών:  23 Ιουλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: μέχρι 4 Αυγούστου 2021


Υποβολή αίτησης συμμετοχής: 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει τη συμπλήρωση μίας αίτησης.

 

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού


Αίτηση διαγωνισμού

  

Έντυπο Επιβεβαίωσης ΜΚΟ

Δείτε επίσης: