Η 15η Ιουνίου έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για την Κακοποίηση των Ηλικιωμένων, ώστε να ευαισθητοποιηθεί το κοινό στο θέμα αυτό.

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για την Κακοποίηση των Ηλικιωμένων, το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων (ΣΣΒΓ) καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να ενισχύσουν τα μέτρα για καταπολέμηση οποιασδήποτε μορφής βίας, εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης προς τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Το φαινόμενο της κακοποίησης των ηλικιωμένων αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο σαν μείζον κοινωνικό πρόβλημα σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

Το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων έχει ως κύριο μέλημά του, μεταξύ άλλων, την αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωμένων και η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), συμβάλλει ενεργά στην προώθηση των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τρίτη ηλικία στην Κύπρο.

 

Κρίνεται απαραίτητο να υιοθετηθούν από τους αρμόδιους φορείς πολιτικές πρόληψης της κακοποίησης των ηλικιωμένων και να ενισχυθούν οι πολιτικές που προωθούν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων γενικότερα.

Δείτε επίσης: