Αντιλαμβανόμενοι την πληθώρα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας στην Κύπρο, ειδικά σε περιόδους κρίσης, το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων (ΣΣΒΓ) διεξάγει Χαρτογράφηση των προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να καταγραφούν κατά επαρχία και κοινότητα, οι ανάγκες που προκύπτουν.

 

Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης θα προωθηθούν στις Επιτροπές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων ώστε να συζητηθούν στις εργασίες της επόμενης Συνόδου της Βουλής των Γερόντων, αλλά και για να γίνουν ενέργειες προς τα αρμόδια Υπουργεία.

 

Για το σκοπό αυτό ζητούμε τη συμβολή των ακόλουθων φορέων:
-Δήμων και Κοινοτήτων
-Παγκύπριων οργανώσεων και Συμβουλίων/Επιτροπών Κοινοτικού Εθελοντισμού, μελών του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), που λειτουργούν προγράμματα τρίτης ηλικίας

 

Το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια και διαβεβαιώνει ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προώθησης των αναγκών των ηλικιωμένων προς τους αρμόδιους φορείς.

Δείτε επίσης: