Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) προσκαλεί άτομα και εταιρείες/φορείς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για παροχή εθελοντικής βοήθειας στα Σώματα Εθελοντών, στη μεταφορά ειδών με δικά τους μεταφορικά μέσα, όταν υπάρχει ανάγκη.

 

Η παροχή βοήθειας αφορά στην παραλαβή και μεταφορά ειδών τα οποία προσφέρονται κατά διαστήματα από πολίτες, εταιρείες και φορείς για να διατεθούν σε ευάλωτες ομάδες ή/και εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις.

 

Οι πολίτες και οι εταιρείες/φορείς οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα ενημερώνονται όταν υπάρχουν ανάγκες και εάν μπορούν να ανταποκριθούν θα μπορούν να βοηθούν με δικά τους μεταφορικά μέσα (εμπορικά ή άλλα αυτοκίνητα).

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδηλώσεις ενδιαφέροντος μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΠΣΣΕ στο τηλ. 22514786 ή στο email: info@volunteerism-cc.org.cy.


Δείτε επίσης: