Η Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου για να τιμήσει τους ηλικιωμένους αλλά και να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

 

Απαιτεί συλλογική προσπάθεια η διασφάλιση της ασφαλούς και αξιοπρεπούς διαβίωσης των ηλικιωμένων, τόσο για τη συνεχιζόμενη προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και επειδή καθίστανται όλο και πιο ευάλωτοι.

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων (ΣΣΒΓ), καλεί τους αρμόδιους φορείς να διασφαλίσουν ότι οι ηλικιωμένοι έχουν το απαραίτητο βιοτικό επίπεδο, τις υπηρεσίες και την φροντίδα που τους επιτρέπει να ζουν μια ζωή με αξιοπρέπεια.

 

Η Βουλή των Γερόντων, θεσμός που λειτουργεί από το 1999 και αποτελεί δράση του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ):

  • Δίνει «φωνή» στα άτομα της τρίτης ηλικίας και στα οργανωμένα σύνολα που τα εκπροσωπούν.
  • Συμβάλλει ενεργά στον κοινωνικό προβληματισμό και στην προώθηση των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Τρίτη Ηλικία στην Κύπρο στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
  • Συνενώνει τις δυνάμεις των οργανωμένων συνόλων από το ευρύ φάσμα της κοινωνίας των πολιτών, για ενίσχυση μεταξύ άλλων και του πλουραλισμού.
  • Ενισχύει την ενεργό συμμετοχή των ατόμων της τρίτης ηλικίας και την συμμετοχική δημοκρατία.
  • Αναγνωρίζει και αξιοποιεί την προσφορά και την συσσωρευμένη εμπειρία των ηλικιωμένων.
  • Προωθεί συλλογικά τα θέματα της τρίτης ηλικίας μέσω ενός βήματος και πλαισίου όπως είναι η Βουλή των Γερόντων.

Δείτε επίσης: