Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Επίτροπο Περιβάλλοντος, τον Επίτροπο του Πολίτη, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υφυπουργείο Τουρισμού και το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, διοργανώνουν τη Β΄ Φάση της Εκστρατείας Καθαριότητας της Κύπρου, βάσει σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) οργανώνει την καθαριότητα σημείων ήπιας ρύπανσης.

 

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν:

  • Φορείς/Οργανωμένες Ομάδες Εθελοντών
    Οι οργανωμένοι φορείς και οι οργανωμένες ομάδες εθελοντών δηλώνουν τη συμμετοχή τους και αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν δράση καθαριότητας, σε σημείο/χώρο που θα επιλέξουν.
  • Εθελοντές, πολίτες (που δεν έχουν δημιουργήσει ομάδα για δράση καθαριότητας), μπορούν να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Σώματα Εθελοντών (Βλ. Παράρτημα ΙΙ) για να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν στη δράση καθαριότητας που θα υλοποιηθεί από τα Σώματα Εθελοντών.

 

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και καθαρίζουμε την Κύπρο»

 

Δηλώστε τις δράσεις σας/τη συμμετοχή σας
Από 8 Νοεμβρίου μέχρι 8 Δεκεμβρίου 2021.

 

Πληροφορίες / έντυπα:

Δείτε επίσης: