Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού και το Σώμα Εθελοντών Λεμεσού μέσα στα πλαίσια της Παγκύπριας Εκστρατείας Καθαριότητας «Δες το καθαρά» πραγματοποίησαν καθαρισμό στο «Δασούδι» και στην παρακείμενη παραλία το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021.

 

Στην εκστρατεία συμμετείχαν εθελοντές του Σώματος Εθελοντών Λεμεσού, ομάδα του Σώματος Κυπρίων Οδηγών Λεμεσού και μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων μελών του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λεμεσού.

Δείτε επίσης: