• Δημιουργία Δέντρου Εθελοντισμού με αποτυπώματα χεριών των παιδιών με ευχές.
  • Δημιουργία Ενημερωτικής Πινακίδας για τον Εθελοντισμό.
  • Διαγωνισμός σε κάθε τάξη κατασκευής χαρτοφάγων για συλλογή χαρτιού για ανακύκλωση χαρτιού.

 

Δείτε επίσης: