ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής συμμετοχών. 
Η νέα ημερομηνία είναι: 31 Αυγούστου 2022


Tο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) προκηρύσσει τον 7ο διαγωνισμό Εταιρικού Εθελοντισμού και Εθελοντικής Προσφοράς και καλεί εταιρείες δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που ανταποκρίνονται στους σκοπούς του διαγωνισμού, να υποβάλουν τη συμμετοχή τους.

 

Σκοπός διαγωνισμού
Να αναδειχθούν οι εταιρείες και οι καλές πρακτικές/δράσεις που έχουν αναπτύξει στους τομείς:  α) του Εταιρικού Εθελοντισμού και β) της  Εθελοντικής Προσφοράς, κατά το 2021 και το πρώτο εξάμηνο του 2022 οι οποίες συμβάλλουν/αποσκοπούν στα εξής:

-βελτίωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία, 
-ή/και στην επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 
-ή/και στη συνεργασία και στην παροχή στήριξης προς τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ, 
-σε κοινωνικό ή/και περιβαλλοντικό ή/και πολιτιστικό θετικό αντίκτυπο ή/και σε οποιοδήποτε άλλο παρεμφερή θετικό αντίκτυπο.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει οποιαδήποτε εταιρεία δημοσίου δικαίου που υφίσταται με βάση Ιδρυτικό Νόμο ή εταιρεία ιδιωτικού δικαίου που είναι νόμιμα εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών ή στον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών.


Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού


Αίτηση Συμμετοχής Διαγωνισμού

  

Έντυπο Επιβεβαίωσης ΜΚΟ

 

Δείτε επίσης: