Τίτλος  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς <Οικοδομικές εργασίες> για το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
Προθεσμίας Υποβολής Προσφοράς  25/8/2022, ώρα 11:00
 Παράταση χρόνου υποβολής προσφοράς Δίνεται παράταση του χρόνου υποβολής της προσφοράς μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου η ώρα 12.00 π.μ
 Έγγραφα προσφοράς
   
   
   
   
   

 

Δείτε επίσης: