ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Θέση Λειτουργού της Βουλής των Γερόντων/Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού
Βασικά προσόντα/προϋποθέσεις:

  • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στις κοινωνικές επιστήμες θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιδιαίτερα MS Office, χειρισμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ικανότητα εξεύρεσης και αξιοποίησης πληροφοριών από το διαδίκτυο.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

 

Καθήκοντα & Ευθύνες:

  • Οργάνωση και εκτέλεση εργασιών για προώθηση των θεμάτων του θεσμού και των Συνόδων της Βουλής των Γερόντων,
  • Ετοιμασία εκθέσεων, διαχείριση αλληλογραφίας και διοικητικής εργασίας
  • Υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της Βουλής των Γερόντων,
  • Εκτέλεση καθηκόντων που θα ανατεθούν από ιεραρχικά ανώτερο
  • Συμβολή στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των γραφείων του ΠΣΣΕ

 

Έδρα: Λευκωσία

 

Μηνιαίος μισθός (μικτός): € 1200


Ώρες εργασίας:
37.5 ώρες/εβδομάδα
Σε πενθήμερη βάση (Δευτέρα-Παρασκευή)

 

Ωράριο: μεταξύ 7:30-15:00

Ο/Η λειτουργός εάν χρειαστεί μπορεί να εργάζεται και κάποιες απογευματινές ώρες.

 

Διάρκεια απασχόλησης: Συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2022 με δυνατότητα ανανέωσης.

 

Αριθμός θέσεων: 1

 

Αιτήσεις
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι στις 16 Αυγούστου 2022, ώρα 10:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σχετική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του ΠΣΣΕ www.volunteerism-cc.org.cy /Υποβολή αίτησης /Θέση Λειτουργού Βουλής των Γερόντων.

Τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών των προσόντων θα ζητηθούν για έλεγχο σε μεταγενέστερο στάδιο.

 

Σημείωση: Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της θέσης και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν να λάβουν μέρος σε προφορικές συνεντεύξεις.

Δείτε επίσης: