Ανδρούλα Βασιλείου    Άντρη Αναστασιάδη   Κλαίρη Αγγελίδου    Καρολίνα Πελενδρίτου   
               
               
 Μιχάλης Χατζημιχαήλ    Γιώργος Τσιάκκας    Ανδρέας Καννάουρος    Παύλος Κοντίδης