Διάλογος: Το ΠΣΣΕ, στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του και την αποστολή του συνεργάζεται στενά με το κράτος για συζήτηση και προώθηση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τον εθελοντικό/τρίτο τομέα. Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η συζήτηση οριζόντιων θεμάτων που απασχολούν τις ΜΚΟ και η βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν.  Ο διάλογος του ΠΣΣΕ με το κράτος πραγματοποιείται σε διάφορα επίπεδα, μέσα από συναντήσεις, τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΠΣΣΕ σε Διυπηρεσιακές Επιτροπές του κράτους αλλά και μέσα από δραστηριότητες του ΠΣΣΕ που προάγουν το διάλογο και τη συνεργασία με αξιωματούχους του κράτους, τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία.

Δράσεις:  Το ΠΣΣΕ αναπτύσσει διάφορες συνεργασίες και δράσεις, με θεσμούς και τμήματα του κράτους προς όφελος του εθελοντισμού και της κοινωνίας γενικότερα.