Διεύθυνση: Ανδρέα Αβρααμίδη 9, 3ος όροφος, διαμ. 301, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία

Θυρίδα:  Τ.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία 

E-Mail: info@volunteerism-cc.org.cy 

Τηλ.  +357 22 514 786 

Φαξ.  +357 22 514 788 

 
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού