Σας πληροφορούμε ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2020, το ΠΣΣΕ θα μετακομίσει/στεγάζεται σε νέο οίκημα.  
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΣΣΕ/NEW ADDRESS:   
Σούδας 11, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία/Soudas 11, 2035 Strovolos, Nicosia, Cyprus

Διεύθυνση μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2020: Ανδρέα Αβρααμίδη 9, 3ος όροφος, διαμ. 301, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία

Θυρίδα:  Τ.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία 

E-Mail: info@volunteerism-cc.org.cy 

Τηλ.  +357 22 514 786 

Φαξ.  +357 22 514 788 

 
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού