Ιστοσελίδα ΠΣΣΕ: www. volunteerism-cc.org.cy

Ο Δικτυακός Τόπος είναι ιδιοκτησία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού,  που είναι νομικό πρόσωπο με βάση τον 'Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο 61(Ι)/2006' και με έδρα τη Λευκωσία (εφεξής "μας" ή / και "Εμείς ").

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies,  Google analytics και plug in για τα βίντεο (vimeo) που μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας, έτσι ώστε να μπορούμε να τη διατηρούμε όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένη, σχετική και χωρίς λάθη. Με τη χρήση ή / και την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ο χρήστης αποδέχεται τη χρήση τέτοιων cookies.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας και να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη. Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι μόνο για σκοπούς λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας, όπως την επιλογή γλώσσας και κρυπτογραφημένο Login για να μην πρέπει να εισάγει ο χρήστης πάλι τις ίδιες πληροφορίες. Δεν αποθηκεύουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες τύπου προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη.

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ανδρέα Αβρααμίδη 9,  3ος όροφος,  διαμ. 301, 2024 Στρόβολος,  Λευκωσία  │Τ.Θ. 24649,   1302  Λευκωσία   
Τηλ.
+ 357 22 514 786  │Φαξ:  + 357 22 514 788  │www.volunteerism-cc.org.cy │ info@volunteerism-cc.org.cy
www.ethelontis.net