Ο θεσμός, της Βουλής των Γερόντων συμβάλλει ενεργά στον κοινωνικό προβληματισμό και στην προώθηση των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Τρίτη Ηλικία στην Κύπρο


Με την ευκαιρία της ανακήρυξης του Διεθνούς Έτους για την Τρίτη Ηλικία, το 1999 από τον ΟΗΕ, το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λευκωσίας, οργάνωσε τη Βουλή των Γερόντων, με σκοπό να συμβάλει στους στόχους του Διεθνούς Έτους. Το 2001, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΣΣΕ Λευκωσίας η ευθύνη λειτουργίας και συντονισμού της Βουλής των Γερόντων ανατέθηκε στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας (σήμερα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού), με στόχο τη διεύρυνση και αναβάθμιση της σε παγκύπρια κλίμακα. Ως θεσμός, η "Βουλή των Γερόντων’" συμβάλλει ενεργά στον κοινωνικό προβληματισμό και στην προώθηση των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Τρίτη Ηλικία στην Κύπρο.

Αποτελείται από 56 βουλευτές, οι οποίοι εκπροσωπούν παγκύπρια οργανωμένα σύνολα κοινωνικής ευημερίας & συντονίζεται από Συντονιστικό Σώμα. Για την ετοιμασία των θεμάτων που απασχολούν τις εκάστοτε Συνόδους της "Βουλή των Γερόντων" λειτουργούν οι Επιτροπές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.Συνεδριάζει μία φορά το χρόνο στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Κύπρου και με την παρουσία μελών της Νομοθετικής και Εκτελεστικής Εξουσίας και άλλων παρατηρητών. Τα πορίσματα των εκάστοτε Συνόδων εκδίδονται και προωθούνται στην Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία.