[Αρχείο Αναρτήσεων]

 

Το ΠΣΣΕ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως εταίρος στο έργο VOLUNTEERING IN HUMANITARIAN AID, αξιολόγησε, μεταξύ άλλων τις διαδικασίες του ...
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία Τριήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο/Εργαστήριο στα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα για τις ΜΚΟ στις 27 ...
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας (27 Απριλίου – 10 Μαΐου 2015) το ΠΣΣΕ πραγματοποίησε ηλεκτρονική εκστρατεία ενημέρωσης για το...
Η γενική δραστηριότητα του ΠΣΣΕ στον τομέα των ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας ευρύτερης συνεργασίας μ...
Συμμετοχή ΠΣΣΕ στη Συντονιστική και Συμβουλευτική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης για το συντονισμό του καταρτισμού και ...
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας διοργάνωσαν στις 29 Ιουνίου 2012 σεμινάριο για το Ευρωπαϊκό Έτος 2012 για την   Ενεργό Γήρανση και Αλληλε...
Με πρωτοβουλία της Βουλής των Γερόντων η Κύπρος συμμετείχε σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Έτο...
Το ΠΣΣΕ και το Συντονιστικό Σώμα της  Βουλής των Γερόντων διοργάνωσαν στις 3 Οκτωβρίου 2012 εκδήλωση  με θέμα: «Εθελοντισμός και Ενεργός Γή...

Δείτε Επίσης

  • 2015 - Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης
  • 2013 - Ευρωπαϊκό έτος πολιτών
  • 2012 - Ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών
  • 2011 - Ευρωπαϊκό έτος για τον εθελοντισμό
  • 2010 - Ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας & του κοινωνικού αποκλεισμού
  • 2007 - Ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους
  • 2001 - Διεθνές Έτος Εθελοντών