Οι τοπικές οργανώσεις μέλη των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) περιλαμβάνουν τμήματα των παγκύπριων εθελοντικών οργανώσεων, τα Συμβούλια και τις Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού και άλλες τοπικές εθελοντικές οργανώσεις. Δραστηριοποιούνται σε επαρχιακό επίπεδο σε όλες της κοινότητες καλύποντας ένα μεγάλο φάσμα των ενδιαφερόντων της κοινωνίας και όλες σχεδόν τις ανάγκες. Λειτουργούν προγράμματα, παρέχουν υπηρεσίες στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή, προάγουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη δικαιοσύνη, συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και προωθούν τις αξίες και τις αρχές του εθελοντισμού.