Τα όργανα διοίκησης του ΠΣΣΕ αποτελούνται από τη Γενική Συνέλευση η οποία παίρνει όλες τις σοβαρές θεσμικές αποφάσεις του Συμβουλίου, τη Διοικούσα Επιτροπή η οποία είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Συμβουλίου και αποτελείται από εκπροσώπους των οργανώσεων μελών του Συμβουλίου και από αριστίνδην μέλη και την Εκτελεστική Γραμματεία η οποία απαρτίζεται από τους αξιωματούχους της Διοικούσας Επιτροπής. 

Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015

Στις 12/1/22 το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρία της Διοικούσας Επιτροπής στην παρουσία της Πρώτης Κυρί...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) πραγματοποίησε Γενική Συνέλευση, στις 8 Δεκεμβρίου 2021 στη Λευκωσία. Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ....
Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Συμβουλίου. Αποτελείται από εκπροσώπους των οργανώσεων μελών του Συμβουλίου και από τρία τ...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), είναι ανεξάρτητος θεσμός από το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ και λειτουργεί από...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων το οποίο αποτελείται από την σχετική Πολιτική και τη Δ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2    ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Αριθμός Διαγωνισμού: ΠΣΣΕ ...
Ετήσια Γενική Συνέλευση ΠΣΣΕ Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) πραγματοποίησε την Ετήσια Γενική του Συνέλευση,  την Παρασκευή ...
Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), Ηλίας Δημητρίου, και μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας είχαν στις 12/9/18 συνά...
Με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς αλλά και ευθύνης έχω την τιμή να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως πρόεδρος στη νέα Διοικούσα Επιτροπή του Παγκύπριου Συντον...
Με βάση τη νομοθεσία το Συμβούλιο συγκαλείται σε Ετήσια Τακτική Συνεδρία τουλάχιστο μια φορά το χρόνο. Η Συνέλευση παίρνει όλες τις σοβαρές θεσμικές α...
Η Εκτελεστική Γραμματεία απαρτίζεται από τους αξιωματούχους της Διοικούσας Επιτροπής και αποτελεί το εκτελεστικό όργανο της Διοικούσας Επιτροπής. Εκ...
Πολιτική ποιότητας Η ποιότητα στις μέρες μας έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος κάθε κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Οι απαιτήσεις για ποιότητα...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ποιότητα στις μέρες μας έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος κάθε κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Οι απαιτήσεις για ποιότητα...
Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Σταύρος Ολύμπιος, καλωσόρισε τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στην πρώτη συνεδρία για το 2018 αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι σε ...
Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας ανακηρύχθηκε επίτιμη πρόεδρος στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Στις 8 Απριλίου 2013 ο πρόεδρ...
Προσωπικό Γραφείων ΠΣΣΕ Για τη γενική οργάνωση και διεύθυνση των γραφείων του Συμβουλίου, εργοδοτείται επιστημονικό και γραμματειακό προσωπικό, το ο...