Τα όργανα διοίκησης του ΠΣΣΕ αποτελούνται από τη Γενική Συνέλευση η οποία παίρνει όλες τις σοβαρές θεσμικές αποφάσεις του Συμβουλίου, τη Διοικούσα Επιτροπή η οποία είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Συμβουλίου και αποτελείται από εκπροσώπους των οργανώσεων μελών του Συμβουλίου και από αριστίνδην μέλη και την Εκτελεστική Γραμματεία η οποία απαρτίζεται από τους αξιωματούχους της Διοικούσας Επιτροπής. 

Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015

Πολιτική ποιότητας Η ποιότητα στις μέρες μας έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος κάθε κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Οι απαιτήσεις για ποιότητα...
Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Σταύρος Ολύμπιος, καλωσόρισε τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στην πρώτη συνεδρία για το 2018 αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι σε ...
Με βάση τη νομοθεσία το Συμβούλιο συγκαλείται σε Ετήσια Τακτική Συνεδρία τουλάχιστο μια φορά το χρόνο. Η Συνέλευση παίρνει όλες τις σοβαρές θεσμικές α...
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ κ. Σταύρου Ολύμπιου Έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε τον εθελοντισμό μας  και...
Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας ανακηρύχθηκε επίτιμη πρόεδρος στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Στις 8 Απριλίου 2013 ο πρόεδρ...
Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Συμβουλίου. Αποτελείται από εκπροσώπους των οργανώσεων μελών του Συμβουλίου και από τρία τ...
Η Εκτελεστική Γραμματεία απαρτίζεται από τους αξιωματούχους της Διοικούσας Επιτροπής και αποτελεί το εκτελεστικό όργανο της Διοικούσας Επιτροπής. Εκ...
Προσωπικό Γραφείων ΠΣΣΕ Για τη γενική οργάνωση και διεύθυνση των γραφείων του Συμβουλίου, εργοδοτείται επιστημονικό και γραμματειακό προσωπικό, το ο...

  

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ  ΛΑΡΝΑΚΑ 
 ΠΑΦΟΣ  ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑ

 
____________________________________