• 21η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων 2019 - Πρακτικά
  • 20η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων 2018 - Πρακτικά 
  • 19η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων 2017 - Πρακτικά
  • 18η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων 2016 - Πρακτικά
  • 17η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων 2015 - Πρακτικά 
  • 16η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων 2014 - Πρακτικά
  • 15η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων 2013 - Πρακτικά
  • 14η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων 2012 - Πρακτικά
  • 13η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων 2011 - Πρακτικά