Στα πλείστα Σχολεία Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης λειτουργούν Κοινωνικοί Μαθητικοί Ομίλοι με στόχο την καλλιέργεια του πνεύματος της αλληλεγγύης και την αναβάθμιση της εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς. Οι Κοινωνικοί Μαθητικοί Ομίλοι αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των μελών τους στα προβλήματα και τις ανάγκες που υπάρχουν γύρω τους και στη δημιουργική χρήση του ελεύθερου χρόνου τους με την εθελοντική προσφορά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

 

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

Οδηγός προγράμματος Έντυπο Ι - Υποβολή Συμμετοχής Έντυπο ΙΙ - Περιγραφή Εθελοντικού Έργου Έντυπο ΙΙΙ (Συγκατάθεση αξιοποίησης υλικού εθελοντικού έρ...